Εποχιακή διακύμανση των μικροκλιματικών συνθηκών σε εργασιακό χώρο: (Master thesis)

Αναστόπουλος, Δήμος

Alternative title / Subtitle: μετρήσεις θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας, φωτεινής ροής και ανεμορροής
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Climatic changes--Research
Work environment
Keywords: Μικροκλιματικές συνθήκες,Ρυπαντές εσωτερικού χώρου,Εσωτερικό περιβάλλον
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6158
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9560
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0741ΔΠΘ_ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.Δ-Μ2917.pdf21.69 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6158
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9560
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons