Πηγές ρύπανσης και ποιότητα νερού κατά μήκος του χειμάρρου Λίσσου (Master thesis)

Δήμου, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Water quality--Physiological effect
Climatic data
Water--Pollution
Keywords: Ποιότητα του νερού,Κλιματικά δεδομένα,Ρύπανση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3970
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0743ΔΠΘ_ΔΗΜΟΥ.Δ-Μ2919.pdf24.82 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6167
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3970
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons