Αξιολόγηση της Φυσικής Δραστηριότητας και Σωματομετρικών Χαρακτηριστικών νέων ατόμων που εισάγονται στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ (Bachelor thesis)

Σακκά, Ευαγγελία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Childhood
Physical activity
Somatometric characteristics
Keywords: Παιδική ηλικία,Φυσική δραστηριότητα,Σωματομετρικά χαρακτηριστικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6423
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01841.pdfΠτυχιακή Εργασία 11.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6172
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6423
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons