Ενεργειακή μελέτη κτιρίου με εφαρμογές Α.Π.Ε. και χρήση σχετικού λογισμικού (Master thesis)

Κοσμόπουλος, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Renewable energy sources--Law and legislation
Renewable energy sources--Developing countries
Buildings--Energy conservation
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Ενεργειακός σχεδιασμός κτιρίων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6173
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9015
Appears in Collections:ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0745ΔΠΘ_ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ.Ι-Μ2921.pdf28.45 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6173
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9015
  This item is a favorite for 1 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons