Ανίχνευση και ταυτοποίηση γονιδίων που υπερεκφράζονται σε καρκινικούς όγκους ωοθηκών οι οποίοι διηθούν τα Τ-λεμφοκύτταρα (Bachelor thesis)

Ροδοσθένους, Ροδοσθένης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Λεμφοκύτταρα
Καρκίνος ωοθηκών
Keywords: Ταυτοποίηση γονιδίων,Καρκινικοί όγκοι ωοθηκών,Λεμφοκύτταρα,Καρκίνος ωοθηκών
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6197
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0375ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1435.pdf21.17 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6197
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons