Σχέση μουσικού μέτρου και μοτίβου στον ελληνικό παραδοσιακό χορό (Bachelor thesis)

Κόκκινος, Γεώργιος

Alternative title / Subtitle: Το παράδειγμα ενός εισαγωγικού ετήσιου προγράμματος για πρωτοετείς φοιτητές του Τ.Ε.Φ.Α.Α. του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Traditional dance
Motif description
Musical meter and rhythm
Keywords: Παραδοσιακός χορός,Ρυθμός,Μουσικό μέτρο
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.284
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01861.pdfΠτυχιακή Εργασία 18.84 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6210
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.284
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons