Μελέτη επίδρασης των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του στομίου στους ρυθμούς ανανέωσης και στους κύκλους άνθρακα, αζώτου και φωσφόρου των παράκτιων λιμνοθαλασσών (Master thesis)

Παπαζώτου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Biogeochemical cycles--Seasonal variations
Bodies of water
Keywords: Υδατικά συστήματα,Βιογεωχημικοί κύκλοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6982
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0748ΔΠΘ_ΠΑΠΑΖΩΤΟΥ.Κ-Μ2927.pdf15.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6213
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6982
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons