Διερεύνηση της επίδρασης του χρώματος του κάδου συλλογής χαρτιού στην πρόθεση ανακύκλωσης (Master thesis)

Μυλωνοπούλου, Ευθυμία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Waste paper--Recycling--Law and legislation
Keywords: Ανακύκλωση χαρτιού,Κάδοι ανακύκλωσης,Ανακυκλώσιμα υλικά
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6214
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2041
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0749ΔΠΘ_ΜΥΛΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.Ε-Μ2928.pdf11.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6214
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2041
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons