Η χρήση του λογισμικού GPS-X για το σχεδιασμό μονάδων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Εφαρμογή στο βιολογικό καθαρισμό της Κοζάνης (Master thesis)

Ζιαγκλιαβού, Σταυρούλα Δ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Wastewater treatment
Water--Purification--Greece
Municipal waste management
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός,Υγρά λύματα,Επεξεργασία αποβλήτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5960
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0460ΔΠΘ_ΖΙΑΓΚΛΙΑΒΟΥ.Σ-Μ2636.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής50.7 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6217
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5960
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons