Σχέση δείκτη μάζας σώματος και σωματικής και συνολικής αυτοαντίληψης σε ενήλικα άτομα (Bachelor thesis)

Αντωνοπούλου, Φωτεινή

Alternative title / Subtitle: Έλεγχος αξιοπιστίας
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity--Treatment
Self-perception
Keywords: Παχυσαρκία,Αυτοαντίληψη
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6941
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01862.pdfΠτυχιακή Εργασία 15.56 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6232
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6941
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons