Μελέτη ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών νερού χειμάρρου Λασπία (Master thesis)

Καρακίτσιου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Water resources management
Water--Pollution--Environmental aspects
Climatic data
Keywords: Διαχείριση υδατικών πόρων,Ρύπανση υδάτων,Κλιματολογικά δεδομένα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6233
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9541
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0752ΔΠΘ_ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ.Μ-Μ2931.pdf34.41 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6233
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.9541
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons