Ανάλυση θερμικής ευαισθησίας κτιρίου σε κλιματικά δεδομένα με τη χρήση προσομοίωσης (Master thesis)

Καλοφωλιάς, Μάρκος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Buildings--Energy conservation--Law and legislation
Climatic data
Renewable energy sources--Developing countries
Keywords: Ενεργειακά κτίρια,Κλιματικά δεδομένα,Ανανεώσιμες πηγες ενέργειας,Ηλιακά θερμικά συστήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6236
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4700
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0753ΔΠΘ_ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ.Μ-Μ2932.pdf54.91 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6236
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4700
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons