Επίδραση της δυναμικής της υδάτινης στήλης στην εξέλιξη των βιογεωχημικών διεργασιών και φαινομένων ευτροφισμού στο Θρακικό πέλαγος (Master thesis)

Χιοκτουρίδου, Κλαίρη

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Eutrophication--Control
Keywords: Φαινόμενο ευτροφισμού
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3829
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0755ΔΠΘ_ΧΙΟΚΤΟΥΡΙΔΟΥ.Κ-Μ2934.pdf20.83 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6242
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3829
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons