Οικονομική και περιβαλλοντική αξιολόγηση μονάδας αερόβιας προεπεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων πριν την ταφή (Master thesis)

Τζιουβάρας, Ιωάννης Στ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Factory and trade waste--Environmental aspects
Wastes
Keywords: Απόβλητα,Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6250
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1449
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0757ΔΠΘ_ΤΖΙΟΥΒΑΡΑΣ.Ι-Μ2936.pdf42.51 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6250
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1449
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons