Η περιβαλλοντική επίδοση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των περιβαλλοντικών υπηρεσιών (Master thesis)

Τασοπούλου, Κυριακή

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Sustainable development
Business enterprises--Environmental aspects
Keywords: Αειφόρος ανάπτυξη,Επιχειρήσεις,"Πράσινη" επιχειρηματικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6251
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5108
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0758ΔΠΘ_ΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ.Κ-Μ2937.pdf25.03 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6251
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5108
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons