Αναερόβια επεξεργασία υγρών αποβλήτων τυροκομείου σε αντιδραστήρα UASB (Master thesis)

Σωτήρχου, Όλγα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Industrial waste management
Keywords: Υγρά απόβλητα,Τυροκομικά απόβλητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6255
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8035
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0759ΔΠΘ_ΣΩΤΗΡΧΟΥ.Ο-Μ2938.pdf15.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6255
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8035
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons