Συσχέτιση του πολυμορφισμού Ala54Thr του γονιδίου Fatty acid binding ptotein 2 (FABR2) με την ανάπτυξη παχυσαρκίας, σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ και καρδιαγγειακών νόσων στον ελληνικό πληθυσμό (Bachelor thesis)

Τιπτίρη-Κουρπέτη, Αγγελική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Σακχαρώδες διαβήτης
Παχυσαρκία
Keywords: Παχυσαρκία,Σακχαρώδες διαβήτης,Καρδιαγγειακές νόσοι
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6258
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2836
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0416ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1159.pdf28.62 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6258
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2836
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons