Έλεγχος της λειτουργίας πιλοτικού συστήματος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με περιοδική τροφοδοσία και αερισμό με τη συνεχή καταγραφή της αμμωνίας, των νιτρικών, του διαλυμένου οξυγόνου και του οξειδοαναγωγικού δυναμικού (Master thesis)

Σέρτης, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Water--Waste
Water treatment plant residuals
Keywords: Υγρά αστικά απόβλητα,Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8334
Appears in Collections:Π.Μ.Σ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0761ΔΠΘ_ΣΕΡΤΗΣ.Χ-Μ2940.pdf41.26 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6259
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8334
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons