Έκφραση κυτταροκινών και ανοσολογικών μορίων σε ασθενείς με πολλαπλό μυέλωμα (Bachelor thesis)

Τολούδη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Πολλαπλό μυέλωμα
Κυτταροκινές
Γονιδιακή θεραπεία
Keywords: Πολλαπλό μυέλωμα,Έκφραση κυτταροκινών μορίων,Έκφραση ανοσολογικών μορίων,Κυτταροκινές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6260
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0417ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1536.pdf23.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6260
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons