Έλεγχος κυτταρογενετικών βλαβών σε λεμφοκύτταρα ανθρώπου Ιn vitro μετά από χορήγηση προσθετικών τροφίμων (Bachelor thesis)

Τσιλιγγίρης, Ιωάννης

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/Σχολή Επιστημών Υγείας/Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Subject classification: Κυτταρογενετικές βλάβες
Γενετική
Keywords: Κυτταρογενετικές βλάβες,Λεμφοκύτταρα,Προσθετικά τροφίμων,In vitro
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6273
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8301
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0436ΔΠΘ_ΜΟΡ.ΒΙΟΛΟΓΙΑ-Π1337.pdf25.72 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6273
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8301
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons