Συντονισμός λιμενολεκάνων (Master thesis)

Βελισσάρης, Παναγιώτης

Alternative title / Subtitle: διερεύνηση με χρήση μαθηματικού ομοιώματος
εφαρμογή σε λιμενολεκάνη τυχαίας γεωμετρίας
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Basins (Geology)--Greece
Aquifers--Mathematical models
Keywords: Λιμενολεκάνη,Μαθηματικά ομοιώματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2828
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0465ΔΠΘ_ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ.Π-Μ2641.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής17.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6275
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2828
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons