Αναλυτική διερεύνηση της σχέσης του Manning (Master thesis)

Αγγελούδη, Δανάη

Alternative title / Subtitle: πίνακες - διαγράμματα
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Hydrology--Research
Aquifers--Mathematical models
Keywords: Συντελεστής Manning,Κλίση του πυθμένα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6276
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0466ΔΠΘ_ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ.Δ-Μ2642.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής43.89 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6276
No DOI exists for this item
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons