Εφαρμογή του λογισμικού GPS-X για προσομοίωση και αναβάθμιση μονάδων ενεργού ιλύος (Master thesis)

Νικολαΐδου, Στέλλα/ Σεΐζης, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Waste water
Water treatment plants--Greece
Keywords: Βιολογικός καθαρισμός,Επεξεργασία αποβλήτων,Υγρά λύματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6281
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1209
Appears in Collections:"ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0471ΔΠΘ_ΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ.Σ.ΣΕΙΖΗΣ.Π-Μ2647.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής74.77 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6281
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1209
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons