Σεισμική διακινδύνευση της Ξάνθης σε διαφορετικά σεισμικά σενάρια (Master thesis)

Γείτονα, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Subject classification: Buildings, Reinforced concrete--Earthquake effects
Buildings--Earthquake effects--Greece--Thrace, Xanthi
Keywords: Σεισμική συμπεριφορά,Αντισεισμική προστασία,Δομικές κατασκευές
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2178
Appears in Collections:"ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0475ΔΠΘ_ΓΕΙΤΟΝΑ.Β-Μ2651.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής46.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6285
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2178
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons