Συγκριτική μελέτη της επίδοσης προέφηβων αθλητών σε δρόμο αντοχής με τη χρήση παπουτσιού προθέρμανσης, αγωνιστικού παπουτσιού και χωρίς παπούτσια (Bachelor thesis)

Σιάχος, Νικόλαος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical abilities
Durability
Performance
Keywords: Φυσικές ικανότητες,Αντοχή,Επίδοση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6288
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.12
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.12
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.12
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01870.pdfΠτυχιακή Εργασία 11.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6288
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.12
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons