Φυσική δραστηριότητα ατόμων με σύνδρομο Down (Bachelor thesis)

Τσιαβδάρη, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Down syndrome
Physical activity
Muscle hypotonia
Keywords: Σύνδρομο Down,Φυσική δραστηριότητα,Υποκινητικότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6290
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2422
Appears in Collections:ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01872.pdfΠτυχιακή Εργασία 12.52 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6290
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2422
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons