Επίδραση της αερόβιας άσκησης στα αιμοδυναμικά χαρακτηριστικά και στη σύσταση σώματος υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών (Master thesis)

Αντωνιάδης, Ορέστης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Aerobic exercises
Blood pressure
Obesity--Prevention
Keywords: Αερόβια άσκηση,Αρτηριακή πίεση,Παχυσαρκία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2310
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01776.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία35.02 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6300
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2310
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons