Σχέση καταλληλότητας παιδικών χαρών και περιστατικών-ατυχημάτων (Master thesis)

Ξεθάλη, Βασιλική

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Playgrounds--Accidents
Inadequate safety
Keywords: Παιδική χαρά,Ατυχήματα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6301
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4630
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01777.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία23.66 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6301
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4630
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons