Το επίπεδο αυτοαντίληψης των παιδιών με κινητική αναπηρία και οι λόγοι παρακίνησης τους για την ενασχόληση τους με την άσκηση (Master thesis)

Ιωαννίδου, Δέσποινα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Children with disabilities
Self-perception in children
Motivation
Keywords: Παιδιά με αναπηρία,Αυτοαντίληψη,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6306
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1195
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01782.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία33.87 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6306
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1195
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons