Η αυτεπάρκεια εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση νέων τεχνολογιών (Master thesis)

Καραπαναγιώτου, Αικατερίνη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Self-efficacy
New technology
Training
Keywords: Αυτεπάρκεια,Νέες τεχνολογίες,Εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6307
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.679
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01783.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία27.8 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6307
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.679
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons