Αξιολόγηση της εμπειρίας παιδιών από τη συμμετοχή τους σε υπαίθριες δραστηριότητες (Master thesis)

Μαμαντζή, Κυριακή

Alternative title / Subtitle: Η περίπτωση ενός ξενοδοχείου της Αττικής
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Hotels
Outdoor activities
Recreation areas
Keywords: Ξενοδοχείο,Υπαίθριες δραστηριότητες,Αναψυχή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1185
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01792.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.28 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6316
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1185
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons