Μία φιλοσοφική προσέγγιση στην έννοια του αγώνα με αφετήρια το έργο του Friedrich Vilhelm Nietzsche,ο αγών στον Όμηρο (Master thesis)

Καμέας, Νικόλαος

Alternative title / Subtitle: Αγώνας,αθλητισμός και εκπαίδευση
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Philosophy
Athletics
Education
Keywords: Φιλοσοφία,Αθλητισμός,Παιδεία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6319
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7140
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01795.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία32.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6319
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7140
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons