Διερεύνηση των στάσεων εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής έναντι των τεχνολογιών πληροφορίας και επικονωνίας και καταγραφή της εφαρμογής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία (Master thesis)

Τσακνάκης, Πέτρος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: New technology
Physical education
Educational process
Keywords: Νέες τεχνολογίες,Φυσική αγωγή,Εκπαιδευτική διαδικασία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5398
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01800.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία20.75 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6324
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.5398
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons