Η αυτεπάρκεια και το άγχος των εκπαιδευτικών από τη χρήση νέων τεχνολογιών στο δημοτικό σχολείο (Master thesis)

Ταστσίδης, Παναγιώτης

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Self-efficacy
New technology
Training of teachers
Keywords: Αυτό-αποτελεσματικότητα,Άγχος,Νέες τεχνολογίες
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6332
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4680
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01806.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.43 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6332
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4680
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons