Η επίδραση του προγράμματος <<Αγωγή υγείας-Δεξιότητες για παιδιά δημοτικού>> στην αντίληψη των γονέων για διαστάσεις της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής των παιδιών τους (Master thesis)

Ζερβουδάκη, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Quality of life
Parents perception
Kidscreen
Keywords: Ποιότητα ζωής,Αντίληψη γονέων,Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6334
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3446
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01808.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία23.46 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6334
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3446
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons