Οι Τσάκωνες και το περί της κτίσεως της Μονεμβασιάς χρονικόν : μελέτη γλωσσολογική - ιστορική (Book)

Παγουλάτος, Σπυρίδων Αθ.

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Greek language, Modern--Dialects--Tsakonian
Monemvasia (Greece)--History
PA1153.T8 P25 1947
Keywords: Ελληνική γλώσσα,Διάλεκτοι,Τσάκωνες,Μονεμβασιά,Ιστορία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8499
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00594##.pdf310.53 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6358
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8499
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons