Η επίδραση του προγράμματος <<Καλλιπάτειρα>>στις στάσεις των μαθητών και στο κλίμα στο σχολείο σε σχέση με το ρατσισμό και τη ξενοφοβία (Master thesis)

Αθανασιάδου, Ευανθία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Racism
Xenophobia
Intercultural communication
Keywords: Διαπολιτισμική εκπαίδευση,Ρατσισμός,Ξενοφοβία
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7857
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01818.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία16.06 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6361
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.7857
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons