Διαφορές αθλητών και μη αθλητών παιδικής και εφηβκής ηλικίας ως προς τον δείκτη μάζας σώματος,τις διατροφικές συνήθειες και την φυσική δραστηριότητα (Master thesis)

Τσουλφάς, Χρήστος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Eating habits
Physical activity
Obesity--Prevention
Keywords: Παχυσαρκία,Διατροφή,Φυσική δραστηριότητα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6362
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6266
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ Ή ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01819.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία26.88 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6362
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6266
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons