Αξιολόγηση δεικτών παχυσαρκίας,παραμέτρων φυσικής κατάστασης και διατροφικών συνηθειών μαθητών και μαθητριών ιδιωτικών και δημόσιων δημοτικών σχολείων (Master thesis)

Γκούμας, Δημήτριος

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity--Treatment
Physical condition
Eating habits
Keywords: Παχυσαρκία,Φυσική κατάσταση,Διατροφική συνήθεια
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6365
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4330
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01822.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία23.09 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6365
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4330
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons