Αξιολόγηση των δεικτών παχυσαρκίας,των διατροφικών συνηθειών και του επιπέδου της φυσικής κατάστασης σε μαθητές και μαθήτριες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαφορετικών δημογραφικών περιοχών (Master thesis)

Αναγνωστοπούλου, Νικολέτα

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Obesity--Prevention
Eating habits
Physical condition
Keywords: Παχυσαρκία,Διατροφική συνήθεια,Φυσική κατάσταση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6377
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8691
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01883.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία50.14 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6377
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8691
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons