Διερεύνηση δυνατότητας εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στοιχείων στις όψεις κτιρίων στη Βόρεια Ελλάδα (Master thesis)

Χατζή, Αικατερίνη

Alternative title / Subtitle: παράδειγμα εφαρμογής στην Ξάνθη
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Photovoltaic power systems
Building-integrated photovoltaic systems--Greece
Renewable energy sources
Keywords: Φωτοβολταϊκά στοιχεία,Όψεις κτιρίων,Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Περιβαλλοντικός σχεδιασμός,Photovoltaic elements,Building facades,Renewable energy resources,Environmental planning
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6379
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2682
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0492ΔΠΘ_ΧΑΤΖΗ.Α-ΜΔ2668.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής51.31 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6379
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.2682
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons