Ελλάδα 2010-2011 (Master thesis)

Δημοσχάκης, Σπυρίδων

Alternative title / Subtitle: Οικονομική κρίση,ποιότητα ζωής και φυσική δραστηριότητα
Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Quality of life
Economic crisis
Physical activity
Keywords: Ποιότητα ζωής,Οικονομική κρίση,Ελεύθερος χρόνος
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1514
Appears in Collections:ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ Π.Μ.Σ. "ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02003.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία24.86 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6406
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1514
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons