Έλεγχος της εγκυρότητας και αξιοπιστίας ενός ερωτηματολογίου για την ανίχνευση των στάσεων των καθηγητών φυσικής αγωγής απέναντι στην πολιτισμική παιδαγωγική και διδακτική (Master thesis)

Ασλανίδου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Physical education
Cultural competence
Teachers
Keywords: Φυσική αγωγή,Πολιτισμική επάρκεια,Αντιλήψεις
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6408
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8515
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_02005.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία25.9 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6408
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.8515
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons