Οικονομοτεχνική μελέτη εγκατάστασης μονάδας συναρμολόγησης φωτοβολταϊκών γεννητριών στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη (Master thesis)

Μπόνια, Χριστίνα

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Photovoltaic power systems--Greece--Thrace
Photovoltaic power systems--Greece--Macedonia
Solar energy
Renewable energy sources
Keywords: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,Ηλιακή ενέργεια,Φωτοβολταϊκά πλαίσια,Κρυσταλλικό πυρίτιο,Συναρμολόγηση πλαισίου,Renewable energy sources,Solar energy,Photovoltaic modules,Crystalline silicon,Module assembly
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6420
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1655
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0499ΔΠΘ_ΜΠΟΝΙΑ.Χ-ΜΔ2675.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής37.35 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6420
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1655
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons