Διερεύνηση της σχέσης μεταξύ κινήτρων,ποιότητας υπηρεσιών, δέσμευσης και πρόθεσης για επανάληψη συμμετοχής πελατών ιδιωτικών γυμναστηρίων (Master thesis)

Μαυροπούλου, Μαρία

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Private gyms
Service quality
Sports centers
Keywords: Ποιότητα υπηρεσιών,Γυμναστήρια,Άσκηση
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.266
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΑΝΑΨΥΧΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01884.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία31.93 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6435
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.266
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons