Μαθημένη ανημποριά και κλίμα παρακίνησης (Master thesis)

Καρακαντά, Ελένη

Institution and School/Department of submitter: Σχολή Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού,Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Subject classification: Motivational climate
Sports activity
Physical education
Keywords: Παρακίνηση,Ανημποριά,Φυσική αγωγή
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4499
Appears in Collections:ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
06_01889.pdfΜεταπτυχιακή Εργασία29.99 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6443
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.4499
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons