Μάξιμος ο Γραικός : ο πρώτος φωτιστής των Ρώσων (Book)

Παπαμιχαήλ, Γρηγόριος, 1874-1956

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Russia--Church history
Clergy--Biography
Maximos, Monachos
BX395.M37 P37
Keywords: Εκκλησιαστική ιστορία,Κλήρος,Βιογραφίες,Μάξιμος, ο Γραικός, Άγιος , π. 1470-1556
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3111
Publisher: [χ.ό.]
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_02218##.pdf284.55 MBAdobe PDFView/Open


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6499
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.3111
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons