Το Μακεδονικόν ως φάσις του Ανατολικού ζητήματος 1878-1908 (Book)

Βλάχος, Νικόλαος Β., 1893-1956

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Subject classification: Eastern question (Balkan)
Macedonian question
Macedonia--History--19th century
DF901.M3 B53 1935
Keywords: Μακεδονία,Ιστορία,Μακεδονικό ζήτημα,Ανατολικό ζήτημα
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6503
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6060
Publisher: Τύποις Γερτρούδης Σ. Χρήστου
Appears in Collections:

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
05_00895##.pdf228.11 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6503
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6060
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons