Υπολογισμός περιβαλλοντικού αποτυπώματος μιας περιβαλλοντικής ΜΚΟ με την βοήθεια του εργαλείου της ανάλυσης κύκλου ζωής (Master thesis)

Λίμνιος, Διαμαντής

Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Ecology
Environmental organization
Keywords: Ανάλυση κύκλου ζωής,Περιβαλλοντικό αποτύπωμα,Περιβαλλοντικές επιπτώσεις,Μη Κυβερνητική Οργάνωση,Εργαλείο κύκλου ζωής,Greenpeace,SimaPro 7.1,Life cycle assessment,Environmental footprint,Environmental impacts,Non governmental environmental organization,Life cycle tools
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6516
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1936
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0512ΔΠΘ_ΛΙΜΝΙΟΣ.Δ-ΜΔ2688.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής18.1 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6516
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.1936
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons