Αξιολόγηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης εταιριών (Master thesis)

Μανδαλιανός, Μανώλης

Alternative title / Subtitle: μελέτη περίπτωσης και εφαρμογή σε εταιρία επεξεργασίας αλουμινίου και πλαστικών
Institution and School/Department of submitter: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πολυτεχνική Σχολή. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Subject classification: Environmental management
Environmental management--Greece
Keywords: Σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης,Εργοστάσιο επεξεργασίας φύλλων αλουμινίου και πλαστικού,Συστημική μεθοδολογία,ISO 14001,Viable system model,Environmental management system,Factory processing aluminum and plastics,System approach
URI: https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6519
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6164
Appears in Collections:"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ-SYSTEM ENGINEERING & MANAGEMENT"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
02_0515ΔΠΘ_ΜΑΝΔΑΛΙΑΝΟΣ.Ι-ΜΔ2691.pdfΜεταπτυχιακή Πολυτεχνικής39.96 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


 Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repo.lib.duth.gr/jspui/handle/123456789/6519
http://dx.doi.org/10.26257/heal.duth.6164
  This item is a favorite for 0 people.

This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons